Tack, vi SES!

Efter tre fantastiskt givande och roliga år har Projektcompaniet nu avslutat uppdraget för Sponsrings & Eventsverige. Uppdraget har bestått i att driva föreningens utveckling framåt i Göteborg. Allt för medlemmarnas bästa.

Projektcompaniet vill tacka alla SES-medlemmar på Västkusten för kreativa, utmanande och spännande upplevelser, frågeställningar, seminarier och workshops. En extra stjärna vill jag rikta till er som lagt lite särskild tid och energi för att bidra till SES fina utveckling i Göteborgsregionen – guld värt!

Tack också till styrelsen i SES för förtroendet att få företräda föreningen i Västsverige – det har varit en stor ära!

Avslutningsvis. Ett extra stort tack vill jag rikta till Johan Pagerup, Niklas Birgetz, Ulrika Molin, Victoria Jansson, Patrik Fredriksson, Anders Albertsson, Magnus Hallberg och Max Markusson som på olika sätt bidragit till att sponsringen och upplevelseindustrin ytterligare satts på kartan i Västsverige.

Vi SES!

Claes Berglund
Projektcompaniet AB